Hvem er vi?

Personalet i Slagelse Familie Center

Leder
Jens Theil Nielsen

Tlf. 58 57 44 58

mail: jenni@slagelse.dk

Personale:

Personalet består af et team, der uddannelsesmæssigt og med stor faglighed sikrer et bredt og kvalificeret tilbud.
Personalet har primært en socialpædagogisk baggrund med terapeutisk overbygning eller psykolog faglig baggrund.