MST

MST - Multi Systemisk Terapi.

Er en intensiv familiebaseret indsats.

Der med den unge i fokus samarbejder og arbejder terapeutisk med forældrene, den udvidede familie, nærmiljøet, skolen, fritidsområder, relevante organisationer m.m. om den unges problemadfærd.

  • Målgruppen:   unge mellem 10 og 17 år, der har en problematisk adfærd, med fx skoleforsømmelser, kriminalitet, misbrug eller voldelig adfærd.