PMT-O

PMT-O - Parent Management Training

PMT-O er et evidensbaseret behandlingsprogram. 

Behandlingen er at forældre og terapeut mødes i et særskilt  behandlingslokale, hvor man gennemgår en række temaer og træner forskellige situationer fra hverdagen hjemme i familien. Forældrene og terapeut deltager i møderne. Man mødes en gang ugentligt

Metoden er at aktivere involveringen  fra forældrenes side og handler om at ændre adfærdsmønstre, således at den negative udvikling i familien stoppes og adfærdsproblemerne reduceres. At opbygge positive samspilsformer at etablere samarbejde mellem forældre og børn. At undervise forældrene baseret på familiens stærke sider. At lære forældrene at bruge en problemløsende tankegang.

Målgruppen:  

  • familier med børn i alderen 4-12 år med begyndende eller udtalte adfærdsproblemer. Forældre med børn med udadrettede adfærdsforstyrrelser. Disse børn har ofte andre diagnoser som f.eks. hyperaktivitet, depression, angst og indlæringsproblemer. Ofte er deres sociale færdigheder også svagt udviklede.