Visitation

Visiterede opgaver

Visitationen i Børn og Unge på det socialfaglige område henviser sager til Slagelse Familie Center. 

Er der tvivl om hvilket behandlingstilbud, der skal visiteres til, kan Slagelse Familie Center kontaktes.

Intern sagsfordeling

Slagelse Familie Center afholder ca. hver 2.uge intern sagsfordeling af de indkomne opgaver.